نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

14 مهر، روز ملی دامپزشکی گرامی باد

 به مناسبت روز ملی دامپزشکی، 14 مهرماه، نشست مشترکی با اداره کل دامپزشکی، موسسه واکسن و سرم سازی رازی و سازمان نظام دامپزشکی استان کرمان، در محل تالار دکتر تاجیک دانشکده دامپزشکی برگزار گردید.