14 مهر، روز ملی دامپزشکی گرامی باد

 به مناسبت روز ملی دامپزشکی، 14 مهرماه، نشست مشترکی با اداره کل دامپزشکی، موسسه واکسن و سرم سازی رازی و سازمان نظام دامپزشکی استان کرمان، در محل تالار دکتر تاجیک دانشکده دامپزشکی برگزار گردید.