ویژه برنامه گرامیداشت روز جهانی دامپزشکی

ویژه برنامه گرامیداشت روز جهانی دامپزشکی

به همت کانون فیلم و عکس دانشگاه شهید باهنر کرمان، و به ماسبت روز جهانی دامپزشکی، در روز شنبه 14 اردیبهشت 1398 در محل تالار وحدت دانشگاه گرامی داشته شد.

در این برنامه که با حضور جمعی از اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشکده برگزار گردید، ضمن نمایش فیلم مستند کولیک، که از طول عمل جراحی و مراقبت های بعد از عمل جراحی کولیک در مادیان و توسط آقای احسان شعبانیان تهیه شده بود، در خصوص دامپزشکی و نقش آن در جهان امرزو تبیین گردید.

در ابتدای برنامه، آقای دکتر امید آذری، استاد بخش جراحی و مدیر گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان؛ در خصوص دامپزشکی و نقش آن در سلامت انسان و دام، مطالبی ایراد فرمودند.

در ادامه آقای دکتر امیر سعید صمیمی، عضو یات علمی دانشکده، در خصوص پیشگیری از بیماریها و برنانه های واکسیناسیون در دامها سخنرانی نمودند.

در ادامه آقای دکتر محمد مهدی علومی، استاد بخش جراحی دانشکده در خصوص فیلم تهیه شده و نقش و جایگاه دامپزشکی و دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان توضیحاتی ارائه نمودند.

در پایان برنامه از آقای احسان شعبانیان، مستند ساز جوان دانشگاه تقدیر بعمل آمد.

این برنامه به همت کانون فیلم و عکس دانشگاه، مدیریت حوزه فرهنگی دانشگاه و همکاری آقای علی همایونی، دانشجوی دانشکده دامپزشکی برگزار گردید.