نمایشگر دسته ای مطالب


نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

مقرّرات آموزشی و پشتیبانی دانشجویان، ویژه نیمسال دوم 99-98 دانشگاه شهید باهنر کرمان در زمان شیوع بیماری کووید 19 اعلام شد

 

 

سه شنبه 2 اردیبهشت ماه 99، اطّلاعیه شماره دو اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، مقرّرات آموزشی و پشتیبانی دانشجویان، ویژه نیمسال دوم 99-98 در زمان شیوع بیماری کووید 19 اعلام شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، از سوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان، اطّلاعیه شماره دو اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، مقرّرات آموزشی دانشجویان، ویژه نیمسال دوم 99-98 در زمان شیوع بیماری کووید 19 اعلام شد

متن اطلاعیه (فایل PDF)