نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

معرفی

استان کرمان از لحاظ وسعت پهناورترین استان کشور است و تنوع آب و هوا و موقعیت خاص جغرافیایی امکان تولیدات متنوع کشاورزی و دامی را از دیرباز در این استان فراهم آورده است . با توجه به جمعیت دامی فراوان گشایش دانشکده دامپزشکی در این استان ضرورت داشت هدف از تأسیس این دانشکده تأمین نیروی انسانی متخصّصن و ماهر جهت تولید علم و ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم پزشکی و حفظ؛ توسعه و تأمین بهداشت می باشد. گشایش دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1367 فراهم گردید که موافقت اصولی آن در همان سال و موافقت قطعی آن در سال 1370 از سوی شورای گسترش آموزش عالی صادر گردید . فعّالیّتهای آموزشی این دانشکده از مهرماه 1371 با پذیرش دانشجو در مقطع دکتری عمومی دامپزشکی (D.V.M) آغاز گردید.
دانشکده دامپزشکی با گروه های آموزشی علوم پایه ، پاتوبیولوژی ، بهداشت و کنترل مواد غذایی و علوم درمانگاهی در این در دانشگاه فعالیت دارد.
در حال حاضر این دانشکده در رشته های دکتری عمومی دامپزشکی در دوره های روزانه و شبانه ، رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته انگل شناسی دامپزشکی، فیزیولوژی، بافت شناسی و میکروبیولوژی و همچنین در دوره های دکتری تخصصی در رشته های میکروبیولوژی، انگل شناسی، جراحی دامپزشکی و بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشجو می پذیرد. دانشکده دامپزشکی با همکاری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در دوره دکتری تخصصی آناتومی نیز پذیرش دانشجو دارد.