نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

لیست سخنرانی های مهر و ابان 97 دانشکده

 

نظر به برگزاری سخنرانیهای علمی در روزهای سه شنبه در دانشکده، از کلیه اعضاء هیات علمی و دانشجویان جهت شرکت در سخنرانی دعوت بعمل می آید. سخنرانی ها در روزهای سه شنبه ساعت 8:30 الی 9:30 و در محل آمفی تاتر دانشکده برگزار می شود.

لیست سخنرانی های مهر و آبان دانشکده دامپزشکی