نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

سفره افطاری ساده در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان در دانشکده دامپزشکی کرمان

 

در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان (یازدهم خرداد ماه 1398) دانشکده دامپزشکی میزیان اساتید و دانشجویان در افطاری ساده بود.

این مراسم که به تبعیت از فرمایش مقام معظم رهبری (حضرت آیت الله خامنه ای) در محل دساختمان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان و با حضور اساتید و خانواده هایشان و همچنین همراهی دانشجویان دانشکده برگزار گردید.