تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 جهت استفاده همکاران گرامی و دانشجویان عزیز در سایت قرار داده می شود.