برگزاری مراسم 14 مهر سال 1397

مراسم 14 مهر، روز ملی دامپزشکی با مشارکت اداره کل دامپزشکی استان، موسسه رازی، نظام دامپزشکی و دانشکده دامپزشکی در محل تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار گردید.

در این مراسم ضمن تقدیر از خانم دکتر منصوری، از آقای دکتر گلچین (استاد نمونه آموزشی دانشکده)، آقای دکتر جنیدی (معاون آموزشی سابق دانشکده)، آقای دکتر امید آذری (رئیس اسبق بیمارستان دانشکده) نیز تقدیر بعمل آمد.

در این مراسم از کارمندان نمونه دانشکده خانم ها مریم احمدی و شیرین منصوری و همچنین دانشجویان برتر هر ورودی نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

تقدیر از خانم دکتر منصوری

تقدیر از آقای دکتر گلچین

تقدیر از آقای دکتر جنیدی

تقدیر از آقای دکتر آذری