انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی – پژوهشی مابین دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان و اداره کل محیط زیست استان کرمان

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی پژوهشی مابین دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان و اداره کل محیط زیست استان کرمان

به منظور ایجاد همکاری  و گسترش  همفکری­های آموزشی- پژوهشی و خدماتی، در راستای حفاظت و حراست از حیات وحش، تفاهم نامه همکاری مابین اداره کل محیط زیست استان کرمان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان به امضاء رسید.

 

 اهداف تفاهم نامه

الف- ایجاد تعامل و هماهنگی بین دستگاه­ها و نهادهای مرتبط با اجرا و آموزش برنامه های زیست محیطی در راستای جلب مشارکت و به کارگیری گروه­های هدف و نهادینه کردن این فرهنگ در سطح جامعه

ب- توسعه همکاریهای آموزشی، تحقیقاتی و فناوری در جهت استمرار ارتباط دانشگاه و صنعت به منظور برطرف نمودن نیازهای متقابل و سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه

پ- توسعه آموزش­های مرتبط با دانش زیست محیطی اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه

ت- اجرای پروژه های تحقیقاتی- کاربردی مورد نیاز در عرصه دامپزشکی، محیط زیست و بهداشت عمومی

ث- ارتقاء سطح آموزش مسائل زیست محیطی دانشجویان دانشکده دامپزشکی در مقاطع تحصیلی مختلف

ج- هدایت و حمایت از پایان نامه های تحصیلی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در راستای نیازهای تحقیقاتی

د- کمک به حفظ و تکثیر گونه_های جانوری در خطر انقراض استان

ه- ارائه خدمات درمانی و مراقبتی از حیوانات بیمار حیات وحش