نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

انتصاب سرپرست حوزه معاونت آموزشی دانشکده

انتصاب جناب آقای دکتر خلیلی به عنوان سرپرست حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی 

طی حکم ابلاغ شده ریاست دانشگاه،جناب آقای دکتر محمد خلیلی استاد بخش میکروبیولوژی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده منصوب گردیدند.
ضمن تبریک به ایشان،از درگاه خداوند متعال برایشان آرزوی موفقیت و سربلندی مسئلت داریم.