نمایشگر دسته ای مطالب


نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

انتصاب جدید

انتصاب جناب آقای دکتر مظفری به عنوان سرپرست حوزه معاونت اجرایی و پشتیبانی 

طی حکم ابلاغ شده ریاست دانشگاه،جناب آقای دکتر علی اصغر مظفری استاد بخش بیماری های داخلی  به عنوان سرپرست حوزه معاونت اجرائی و پشتیبانی دانشکده منصوب گردیدند.
ضمن تبریک به ایشان،از درگاه خداوند متعال برایشان آرزوی موفقیت و سربلندی مسئلت داریم.