انتخاب مجدد آقای دکتر وثوق به سمت رئیس هیات سوار کاری استان کرمان

 

انتخاب مجدد همکار ارجمند جناب آقای دکتر وثوق به سمت رئیس هیات سوار کاری استان کرمان را تبریک عرض نموده ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان امیدواریم حمایت های هیات سواری کاری و سازمان نظام دامپزشکی استان از دانشکده همچون گذشته تداوم و فزونی یابد.