اطلاعیه مهم انتخاب واحد دروس عملی

 

طلاعیه
به اطلاع دانشجویان عزیز کلیه  مقاطع دانشکده دامپزشکی میرساند طبق مقررات و  اختیارات، امکان برگزاری کلاس های عملی بویژه دروس عملی درمانگاهی دکتری عمومی و همچنین دروس آزمایشگاهی دوره های تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹, به شرط مناسب بودن شرایط شهر کرمان به لحاظ وضعیت کرونا، وجود دارد. لذا چنانچه دانشجویی تمایل به شرکت در کلاس های حضوری ( آزمایشگاه یا بیمارستان)ندارد ،  می تواند این دروس را انتخاب ننماید و یا چنانچه تا کنون مبادرت به انتخاب کرده است در هنگام حذف و اضافه، اقدام به حذف نماید.
دکتر حسین جنیدی
رئیس دانشکده