نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

از سوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه؛ مقرّرات آموزشی دانشجویان، ویژه نیمسال دوم 99-98 ابلاغ شد

 

از سوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، چهارشنبه 20 فروردین ماه 99، اطّلاعیه شماره یک اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، مقرّرات آموزشی دانشجویان، ویژه نیمسال دوم 99-98 ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، از سوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان، اطّلاعیه شماره یک اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، مقرّرات آموزشی دانشجویان، ویژه نیمسال دوم 99-98 ابلاغ شد

دریافت اطلاعیه (فایل PDF)