نام و نام خانوادگی: شهرزاد عزیزی
   رتبه علمی: استاد
   آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
   مدت تصدی: از 1400
   تلفن:  
   پست الکترونیکی: azizi@uk.ac.ir
     آدرس پرتال شخصی  https://vetmed.uk.ac.ir/~azizi