نام و نام خانوادگی: علی اصغر مظفری

 رتبه علمی: استاد

 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا (PhD) 

 مدت تصدی : سرپرستی

 تلفن: 034-33222047 

 پست الکترونیکی:

 وب سایت دانشگاهی: http://academicstaff.uk.ac.ir/hjonidi

 

 


عکس 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

جلیل آب شناس دانشیار دکترای تخصصی از سال 1397 الی 1399 jabshenasm@uk.ac.ir
رضا خیراندیش    استاد دکترا (PhD) از سال 1396 الی 1397  
محمد مهدی مولایی استاد دکترا (PhD)

دوره اول: از سال 1375 الی 1377

دوره دوم: از سال 1385  الی 1393

 

محمدحسین رادفر استاد دکترا (PhD)

دوره اول: از سال 1377 الی 1384

دوره دوم: از سال 1393 الی 1396

 

فروغ السادات منصوری دانشیار دکترا (PhD) از سال 1368 الی 1374